நவலோக்க மருத்துவமனைக் குழுமம் 120 மில்லியன் ரூபாவை வரிக்கு முந்தைய இலாபமாகப் பெற்றுள்ளது

Share

Share

Share

Share

நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமம் ஜூன் 30, 2023 இல் முடிவடைந்த முதல் காலாண்டில் 120 மில்லியன் ரூபாய் வரிக்கு முந்தைய இலாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட இடைக்கால நிதி அறிக்கை இந்த நிதி செயல்திறன்களை அறிவித்தது மற்றும் நிறுவனத்தின் வரிக்கு முந்தைய இலாபம் முந்தைய நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 158% அதிகரித்துள்ளது.

நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமத்தின் சமீபத்திய கட்டமைப்பு மாற்றங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் சிறந்த நோயாளர் பராமரிப்பு சேவைகள் ஆகியவை இந்த நிதிச் செயல்திறனுக்குக் காரணம் என நிதி அறிக்கை கூறுகிறது. நவலோக குழுமத்தின் புரள்வு 2.6 பில்லியன் ரூபாவாக அமைந்துள்ளதுடன், மேலும் இது முந்தைய ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட 2.1 பில்லியன் ரூபாவுடன் ஒப்பிடுகையில் 21% வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. இதற்கு சமாந்தரமாக நவலோக்க குழுமத்தின் செயற்பாட்டு இலாபம் 580 மில்லியன் ரூபாவாகும், இது கடந்த வருடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 200 மில்லியன் ரூபாவுடன் ஒப்பிடுகையில் 185% வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.

நவலோக்க மருத்துவமனை நிறுவனத்தின் பங்கு ஒன்றின் வருமானமும் சாதகமாக வளர்ச்சியடைந்தது மற்றும் ஜூன் 30, 2023 இல் முடிவடைந்த முதல் காலாண்டில் 0.085 இல் காணப்பட்டது, இது முந்தைய ஆண்டில் 0.148 ஆக இருந்தது. கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில், நிறுவனத்தின் வரிக்கு முந்தைய இலாபம் 2,224% அதிகரித்து 94 மில்லியன் ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது, கடந்த நிதியாண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 4 மில்லியன் ரூபாவாகும். மேலும், ஜூன் 30, 2023 இன் இறுதியில், நிறுவனத்தின் வருவாய் 1.3 பில்லியன் ரூபாயாக இருந்தது. முந்தைய ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட 1.1 பில்லியன் ரூபாயுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 19% வளர்ச்சியைக் காட்டியுள்ளது. இதேவேளை, நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டு இலாபம் 423 மில்லியன் ரூபாவாகும், இது கடந்த வருடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 256 மில்லியன் ரூபாவுடன் ஒப்பிடுகையில் 72% வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.

நவலோக்க மருத்துவமனைக் குழுமத்தின் பங்கு ஒன்றின் வருமானம் இவ்வருடம் 0.067 ஆக பதிவாகியிருந்ததுடன், இந்த எண்ணிக்கை கடந்த வருடத்தில் 0.003 ஆக பதிவாகியிருந்தது. நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமத்தின் தலைவர் கலாநிதி ஜயந்த தர்மதாச அவர்களின் தலைமையில் இந்த சிறந்த நிதிச் செயற்பாட்டின் மூலம் நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமம் பல அழியா நினைவுகளை பதிவு செய்ய முடிந்தது. இதய அறுவை சிகிச்சைக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்திய முதல் தனியார் மருத்துவமனை குழுவாக, நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமம் இந்த ஆண்டு 15,000 இதய அறுவை சிகிச்சைகளை முடித்த முதல் தனியார் மருத்துவமனை என்ற சாதனையைப் பெற்றுள்ளது, மேலும் நவலோக்க Elite Center தீவிர தனியார் மருத்துவமனை சேவைகளுக்காக திறக்கப்பட்டது. பிரிவு, மற்றும் முழுமையாக மேம்படுத்தப்பட்ட வெளிநோயாளர் சேவைகள் பிரிவு மற்றும் நவலோக்க Home Nursing care பிரிவுகள் ஆகியவை நவலோக்க மருத்துவமனைகள் குழுவிற்கு இன்னும் சிறந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை வழங்க உதவியுள்ளன. மேலும், அண்மையில் ICBT உயர்கல்வி நிறுவனத்துடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, நவலோக்க மருத்துவமனை குழுமம் தனது தாதியர் ஊழியர்களுக்கு சர்வதேச அளவிலான தாதியர் கல்வி கற்கைநெறிகளை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் அதன் தாதியர்களின் தொழில்முறை தரத்தை மேம்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

TMC Negombo successfully hosts personal...
Capital TRUST Properties Wins 5-Star...
Lankem Agro Launches Nationwide Tree...
New Media Solutions wins two...
Pedro Estateஇல் அமைச்சர் தொண்டமானின் அத்துமீறல்...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
CIC Holdings 2024 මූල්‍ය වර්ෂය...