இலங்கையின் ஜவுளித் துறையில், இயற்கை சாயமிடுவதில் நீண்டகால வேரூன்றிய பாரம்பரியம் பல நூற்றாண்டுகளாக பரவி, நாட்டின் வளமான ஜவுளி பாரம்பரியத்துடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. நாட்டின் அபரிமிதமான பல்லுயிர் பலவகையான தாவரவியல் வளங்களை வழங்கியுள்ளது, இது ஆடைத் தொழிலுக்கு அத்தியாவசியமான இயற்கை நிறமிகளை வழங்குகிறது. மஞ்சள், இண்டிகோ மற்றும் Madder root ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட தெளிவான நிழல்கள் முதல் catechuவிலிருந்து பெறப்பட்ட மஞ்சள் வரை, இயற்கை சாயங்களில் இலங்கையின் பாரம்பரியம் அதன் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு உலகளாவிய நிலைத்தன்மை போக்குகளுடன் ஒத்துப்போகிறது, இலங்கையை சூழல் நட்பு ஜவுளி உற்பத்திக்கான மையமாக நிலைநிறுத்துகிறது. Hayleys Fabric PLC, Noyon Private Limited, Dynawash மற்றும் Ocean Lanka போன்ற இலங்கை ஆடைத் தொழிலில் முக்கிய தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த செயற்பாட்டை வழிநடத்துகின்றன, சர்வதேச சந்தைகளுக்கு இயற்கைச் சாயங்களைப் பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்குப் பொறுப்பான தயாரிப்புகளுக்கு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருகின்றன.

Hayleys Fabric நிறுவனத்தின் ‘Warna by Mahogany’ புதுமை: இயற்கை சாயத்தின் புரட்சி

Hayleys Fabric, சூழலுக்கு உகந்த பேஷனில் முன்னோடியாக உள்ளது, சூழலுக்கு உகந்த துணிமணிகளுக்கான புதிய யுகத்தை உருவாக்குகிறது. இயற்கை சாயங்களால் நெய்யப்பட்ட கரிம, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த துணிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலைத்தன்மைக்கான அவர்களின் உறுதிப்பாடு தெளிவாக வெளிப்படுகிறது. இயற்கையின் சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு, Hayleys Fabric பல்வேறு இயற்கை சாயங்களின் சாத்தியக் கூறுகளைத் திறந்துள்ளது. வேம்பு, துளசி, மாதுளை, மல்பெரி, மெக்சிகன் மஞ்சள், மஹோகனி மரம் மற்றும் கருப்பு கிளட்ச் ஆகியவை அனைத்தும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வண்ணங்களின் துடிப்பான தட்டில் பங்களித்து, சூழலுக்கு உகந்த துணிமணிகளின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்துகின்றன. வண்ணங்களுக்கு அப்பால்: நிலைத்தன்மைக்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கும் Hayleys Fabricஇன் அர்ப்பணிப்பு, துடிப்பான வண்ணங்களுக்கு அப்பால் நீண்டு செல்கிறது. அவர்களின் உறுதிப்பாடு பொறுப்பான உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளது.

Noyon Lanka Private Limited’s Planetones

MAS Holdingsஇன் துணை நிறுவனமான, Noyon Lanka அதன் புத்தாக்கமான ‘Planetones’ மூலம் நிலையான சாயமிடுவதில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த 100% இயற்கை சாய வரம்பு, கன்ட்ரோல் யூனியனால் மதிப்புமிக்க ‘Eco Dye Standard’ஆல் அங்கீகாரம் பெற்றது, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சாயமிடும் முறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. சாய உருவாக்கத்தில் Planetoneகள் எந்த உலோக மாதிரியையும் பயன்படுத்துவதில்லை. Polyamideகளுக்கு 50க்கும் மேற்பட்ட துடிப்பான வண்ணங்களின் தட்டுகளை வழங்குகிறது, இந்த தீர்வு ஒரு புத்திசாலித்தனமான வெள்ளை மற்றும் ஜெட் கருப்பு தவிர 90% வண்ண நிறமாலையை உள்ளடக்கியது. இந்தத் தயாரிப்பு துணி, எலாஸ்டிக்ஸ், லேஸ், நைலான் பூசப்பட்ட டிரிம்கள் மற்றும் பாகங்கள் மற்றும் ஆடை துவைத்தல் போன்ற பயன்பாடுகளுக்கும் பொருந்தும். இந்த கண்டுபிடிப்பு வெறும் துடிப்பான சாயல்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் அதன் சாயமிடுதல் செயல்முறையின் மூலம் கணிசமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, “Bluwin” மதிப்பீட்டின்படி, நீர் நுகர்வு, ஆற்றல் பயன்பாடு, GHG உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றில் 50% குறைப்புகளுடன், ‘Planetoneகளை’ அளவுகோலாக நிலைநிறுத்து தொழில்துறையில் சூழல் நட்பு சாயமிடும் நடைமுறைகளை அறிமுகம் செய்கிறது. ZDHC மற்றும் Oeko-Tex உள்ளிட்ட கடுமையான சுற்றுச்சூழல் தரநிலைகளை அவர்கள் கடைபிடிப்பது, இந்தச் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சாயமிடுதல் மரபுத் தீர்வைப் பின்பற்றுவதற்கான நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.

Dynawash’s T Hues

T Hues, அண்மை காலத்தில் இந்தியாவில் காப்புரிமையை வழங்கியது, இலங்கையின் ஜவுளித்துறையில் ஒரு புத்தாக்கமான முன்னேற்றத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, இது நிலையான ஆடை சாயமிடுதலின் புதிய சகாப்தத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. SLINTEC, Unilever மற்றும் Dynawash ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியில் இருந்து பிறந்த இந்த கண்டுபிடிப்பு, தேயிலை கழிவுகளை பயன்படுத்தி 52-வண்ண தட்டுகளை உருவாக்குகிறது. இது 80% இயற்கை மற்றும் 20% செயற்கை சாயங்களை உள்ளடக்கிய தனித்துவமான கலவையைக் கொண்டுள்ளது, பருத்தி, நைலான் மற்றும் கலவைகள் உட்பட பல்வேறு துணி கலவைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பல்துறைத்திறனை வழங்குகிறது. T Hues வேறுபடுத்துவது அதன் நிற வேறுபாடு மட்டுமல்ல, எதிர்மறையான கார்பன் தடம் மற்றும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகளை பெருமைப்படுத்தும் அதன் உள்ளார்ந்த நிலைத்தன்மை பண்புகளும் ஆகும். இந்த முயற்சி QR-குறியிடப்பட்ட Hang tagகள் மூலம் கண்டறியக்கூடிய தன்மையை உறுதிசெய்கிறது, அதன் சுற்றுச்சூழல் நட்பு தோற்றம் மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறைகளை நுகர்வோருக்கு உறுதி செய்கிறது.

ZDHC MRSL தரநிலைகளுக்கு இணங்க Global Organic Textile Standard (GOTS) உடன் சான்றளிக்கப்பட்ட T Hues, நிலையான பேஷன் நடைமுறைகளுக்கான இலங்கையின் உறுதியான அர்ப்பணிப்பை உள்ளடக்கியது. தேயிலை கழிவுகளை முதன்மை மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்துவது வளத் திறனை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுவது மட்டுமன்றி, பொருட்களின் புத்தாக்கமான மறுபயன்பாட்டையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது ஒரு வட்டப் பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிக்கிறது. இயற்கை மற்றும் செயற்கை சாயங்களின் கலவையானது தரம் அல்லது செயல்திறனில் சமரசம் செய்யாமல், உலகளாவிய பிராண்டுகள் மற்றும் தரநிலைகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடுமையான தரங்களைச் சந்திக்கும் சூழல் உணர்வுள்ள மாற்றீட்டை வழங்குகிறது. இது சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கான அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது, தொழில்துறையில் நிலையான சாயமிடுதல் நடைமுறைகளுக்கான வரையறைகளை அமைக்கிறது.

Top of Form

Ocean Lanka’s Aqua + Dyeing System

இலங்கையின் நன்கு அறியப்பட்ட நெசவு பின்னப்பட்ட துணி உற்பத்தியாளரான Ocean Lanka ஜவுளித் தொழிலில் ஒரு நிலையான புரட்சியை அதன் அற்புதமான ‘Ocean Aqua+’ சாயமிடும் முறையுடன் முன்னெடுத்துச் செல்கிறது. இந்த புத்தாக்கமான தொழில்நுட்பம், ஓஷன் லங்காவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது மற்றும் அவர்களின் திறமையான சாயமிடுதல் மற்றும் வண்ண ஆய்வக குழுக்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சான்றாக உள்ளது. துணி சாயமிடுதல் செயல்முறையை மறுவரையறை செய்து, ‘Oceal Aqua+’ ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் வெற்றிபெறும் அதே வேளையில் திறன் பயன்பாடு மற்றும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதில் கணிசமான முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த தொலைநோக்கு அமைப்பு குறிப்பாக ஆழமான மற்றும் துடிப்பான நிற துணிகளுக்கு சாயமிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, சுற்றுச்சூழல் உணர்வு மற்றும் செலவு-செயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *