முதல் அரையாண்டில் உறுதியான மேல் மற்றும் கீழ்நிலை வளர்ச்சியுடன் வலுவான செயல்திறனை கொண்டுள்ள Sunshine Holdings

Share

Share

Share

Share

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட இலங்கை கூட்டு நிறுவனமான Sunshine Holdings PLC (CSE: SUN) நிலவும் நுண்-பொருளாதார நிலைமைகளுக்கு மத்தியில் 13.0% மற்றும் 15.4% ஆண்டுக்கு உறுதியான உயர்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை வளர்ச்சியைப் பதிவுசெய்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் (1HFY24) குழுமம் 28.2 பில்லியன் ரூபாவாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வருவாயைப் பதிவுசெய்தது, இந்தக் காலகட்டத்தில் குறைந்த நிதிச் செலவுகளின் விளைவாக வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் (PAT) 3.6 பில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது. குழுமத்தின் முக்கிய துறைகளான சுகாதாரம், நுகர்வோர் மற்றும் வேளாண் வணிகம் ஆகியவற்றில் வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியின் காரணமாக வருவாய் அதிகரிப்பு முக்கியமாகும்.

குழுமத்தின் Healthcare துறையானது சன்ஷைனின் Top-lineஇல் மிகப்பெரிய பங்களிப்பாளராக உருவெடுத்தது, மொத்த வருவாயில் 49.2%, நுகர்வோர் 34.4% மற்றும் விவசாய வணிகம் மொத்த வருவாயில் 16.3% ஆகும்.

செயல்திறன் குறித்து கருத்து தெரிவித்த Sunshine Holdings PLCஇன் தலைவர் அமல் கப்ரால், “குறைக்கப்பட்ட பணவீக்கம், குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், மற்றும் இலங்கை ரூபாயின் வலுவூட்டல் போன்ற முக்கிய பெரிய பொருளாதார குறிகாட்டிகளில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள வணிக நிலப்பரப்பின் மத்தியில், முதல் பாதியில் (1HY24) குழுவின் வலுவான செயல்திறனைக் குறிப்பிடுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. வருவாய் மற்றும் இலாபம் ஆகிய இரண்டிலும் கணிசமான வளர்ச்சி அனைத்து வணிகத் துறைகளிலிருந்தும் நெகிழ்ச்சியான பங்களிப்புகளுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம். 2020 ஆம் ஆண்டில் Akbar Pharmaceuticals உடன் ஒரு மூலோபாய இணைப்பில் கையகப்படுத்தப்பட்ட Lina Manufacturing, முதல் பாதியில் குழுமத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை உயர்த்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது.” என தெரிவித்தார்.

ஹெல்த்கெயார்

மதிப்பாய்வுக் காலத்தில், குழுமத்தின் ஹெல்த்கெயார் துறையானது முதல் பாதியில் 13.8 பில்லியன் ரூபா வருவாயைப் பதிவு செய்தது, இது இந்தத் துறையின் கீழ் உள்ள அனைத்து வணிகப் பிரிவுகளின் உயர்மட்ட வரிசையின் ஒத்துழைப்புடன் ஆண்டுக்கு 19.2% கணிசமான அதிகரிப்பைக் கொண்டிருந்தது. Pharma பிரிவு வருவாய் ஆண்டுக்கு 4.1% அதிகரித்துள்ளது மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் பிரிவு 51.0% ஆண்டுக்கு விலை மற்றும் அளவு அதிகரிப்பு ஆகிய இரண்டாலும் உந்தப்பட்டது. சில்லறை வணிகப் பிரிவின் வருவாய் 17.6% ஆண்டு வளர்ச்சியைக் கண்டது, இது முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 14.0% முன்னேற்றத்தால் தூண்டப்பட்டது.

குழுமத்தின் Pharma உற்பத்தி வணிகமான Lina Manufacturing, 203.5% ஆண்டுக்கு ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய வருவாய் வளர்ச்சியைப் பதிவுசெய்தது, முக்கியமாக மீட்டர் டோஸ் இன்ஹேலர் (MDI) ஆலையில் அதிக அளவுகளால் இயக்கப்பட்டது. குழுமத்தின் ஹெல்த்கெயார் துறை EBIT 2.1 பில்லியன் ரூபாவாகும்.

நுகர்வோர்

ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாட்டு வணிகம் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய நுகர்வோர் துறை, முதல் பாதியில் (1HFY24) வருவாயில் 13.2% அதிகரித்து 9.7 பில்லியன் ரூபாவாக உள்ளது. நுகர்வோர் உள்ளூர் வணிகமானது 1HFY24 இல் குழுவின் நுகர்வோர் பிராண்டுகளுடன் தொடர்ந்து சந்தைப் பங்குகளை வளர்த்துக் கொண்டு வலுவான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியது. ஒருங்கிணைந்த தேயிலை வகை 11.5% ஆண்டு வளர்ச்சி மற்றும் 84.4% ஆண்டு மதிப்பு வளர்ச்சியைக் கண்டது. ஆண்டுக்கு 26.8% அளவுச் சுருக்கம் காரணமாக, தின்பண்டப் பிரிவு வருவாய் 13.8% ஆண்டுக்கு குறைந்துள்ளது. உள்ளூர் வணிகத்தின் வளர்ச்சியின் காரணமாக நுகர்வோர் பிரிவில் இருந்து PAT ஆண்டுக்கு 32.5% அதிகரித்துள்ளது.

வேளாண்மை

வட்டவளை பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி (CSE: WATA) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குழுமத்தின் வேளாண் வணிகத் துறையானது, ஆண்டுக்கு 0.4% அதிகரித்து, 4.6 பில்லியன் ரூபா வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. உலகளாவிய பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சிக்கு ஏற்ப விலைகள் சரிந்த போதிலும், ஃபாம் ஒயில் அளவு அதிகரித்ததன் மூலம் வருவாய் வளர்ச்சி உந்தப்பட்டது. 1HFY24 இல் விவசாயத் துறையின் PAT 15% குறைந்து 1.7 பில்லியன் ரூபாவாக முடிந்தது. விற்பனை அளவு மற்றும் பால் விலை ஆகிய இரண்டிலும் அதிகரிப்பு காரணமாக பால் வணிக வருவாய் ஆண்டுக்கு 37.8% அதிகரித்துள்ளது.

Sunshine Holdings தொடர்பாக

Sunshine Holdings PLC என்பது இலங்கைப் பொருளாதாரத்தின் முக்கியத் துறைகளில் – முக்கியமாக சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் துறைகளில், விவசாய வணிகத்தில் மூலோபாய முதலீடுகளைக் கொண்டு, ‘தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு’ பங்களிக்கும் பொதுவில் பட்டியலிடப்பட்ட கூட்டு நிறுவனமாகும்.

56 வருடங்களுக்கு முன்னர் 1967 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட குழுவானது தற்போது இலங்கையின் முன்னணி வர்த்தக நாமங்களான Zesta Tea, Watawala Tea, Ran Kahata, Daintee, Milady, Healthguard Pharmacy மற்றும் Lina Manufacturing ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, சுமார் 2,000 ஊழியர்கள் மற்றும் 51 பில்லியன் ரூபா வருமானம் பெறும் நிறுவனமாகும். Sunshine Healthcare Lanka, Sunshine Consumer Lanka மற்றும் Watawala Plantations PLC ஆகிய வணிகப் பிரிவுகள் அந்தந்தத் துறைகளில் முன்னணியில் உள்ளன, மேலும் அவற்றில் பெரும்பாலானவை 2023 இல் “Great Place to Work ” என்ற சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

எங்கள் இருப்பின் நோக்கம் “நல்லவற்றை வாழ்வில் கொண்டு வருவதே” என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், இதன் பொருள், அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும், தரமான மருந்துகள் மற்றும் நுகர்வோர் தயாரிப்புகளை மலிவு விலையில் கிடைக்கச் செய்வோம், எனவே அனைவருக்கும் சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை உறுதி செய்வோம். எங்கள் வணிகத்தை நெறிமுறையாக நடத்துவது மற்றும் எங்கள் மதிப்புகளுக்கு உண்மையாக இருப்பதன் மூலம் எங்கள் வளர்ச்சி வரையறுக்கப்படுகிறது.

 

TMC Negombo successfully hosts personal...
Capital TRUST Properties Wins 5-Star...
Lankem Agro Launches Nationwide Tree...
New Media Solutions wins two...
Pedro Estateஇல் அமைச்சர் தொண்டமானின் அத்துமீறல்...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
වටවල වැවිලි පීඑල්සී නව සභාපති...
TikTok යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රජා...
ஆசிய சர்வதேச அகாடமியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்றை...
CIC Holdings 2024 මූල්‍ය වර්ෂය...